Spiritual

தோப்புக்கரணம்
     Spiritual » • அம்பிகா சரவணன் • 14 Jan
கோவில் மணியில் இருக்கும் அறிவியல் உண்மைகள் 
     Spiritual » Culture • அம்பிகா சரவணன் • 27 Feb
இறைவன் கணக்கு
     Spiritual » Spiritual • அம்பிகா சரவணன் • 25 Jul
இன்றைய சந்திர கிரகணம் பற்றிய குறிப்புகள்
     Spiritual » News • அம்பிகா சரவணன் • 27 Jul
பஞ்சாங்க வகைகள்
     Spiritual » Astrology • கிருபா. சரவணன் • 25 Dec
இந்துக் காலக் கணிப்பு முறை
     Spiritual » Astrology • கிருபா. சரவணன் • 25 Dec
கிழக்காசிய சோதிடம்
     Spiritual » Astrology • கிருபா. சரவணன் • 26 Dec
கிளி சோதிடம்
     Spiritual » Astrology • கிருபா. சரவணன் • 26 Dec
ரேகைகள்
     Spiritual » Astrology • கிருபா. சரவணன் • 27 Dec
இந்திய சோதிடம்
     Spiritual » Astrology • கிருபா. சரவணன் • 27 Dec